Vývoj aplikácií

Potrebujete vlastné riešenia?

V dnešnej dobe existuje obrovské množstvo rôznych aplikácií, nástrojov a systémov, avšak nie vždy poskytujú práve tú funkcionalitu, ktorú potrebujete k svojej práci. Jedná sa predovšetkým o rôzne databázové systémy na vedenie zákazníkov s určitou funkcionalitou alebo treba nástroje na spracovávanie dát. My Vám ponúkame vývoj takýchto aplikácií, presne podľa Vami zadaných kritérií.

Pracujeme s dostupnými technológiami

Vývoj takýchto projektov zakladáme na dostupných technológiách PHP a MySQL, ktoré sú celosvetovo veľmi rozšírené a hlavne nízkonákladové. Dodáme Vám aplikáciu, ktorá nebude viazaná na nás ako zhotoviteľa, ale jej ďalší vývoj alebo prevádzku môžte ponechať na iných, ak sa tak rozhodnete.